Oferujemy m.in.:

 • Badania rynku
 • Poszukiwanie i kojarzenie partnerów handlowych
 • Organizowanie wizyt i spotkań z potencjalnymi klientami
 • Monitorowanie kontaktu z aktualnymi klientami
 • Misje Handlowe
 • Przygotowywanie i wsparcie w udziale w targach i wystawach międzynarodowych
 • Towarzyszenie i doradztwo podczas spotkań handlowych
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych
 • Promocja produktów w sieciach handlowych
 • Degustacje
 • Prezentacje
 • Kontakty instytucjonalne
 • Pomoc w zakładaniu firm i filii przedsiębiorstw
 • Tłumaczenia (tekstów zwykłych i specjalistycznych, folderów, ulotek, katalogów, spotkań, pokazów, itp.)

Oraz wiele innych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.