CONTAXIA jest firmą doradczą o międzynarodowym zasięgu, świadczącą usługi dla firm m.in. w takich krajach jak Polska, Hiszpania, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Białoruś, Kazachstan czy Finlandia.

Naszymi klientami są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, zrzeszenia przedsiębiorców a także instytucje państwowe z rynków, na których działamy, różnych krajów Unii Europejskiej oraz Ameryki Łacińskiej.

Wszyscy współpracownicy naszej firmy są rdzennymi mieszkańcami bądź rezydentami od co najmniej 15 lat w krajach, w których świadczymy usługi. Dzięki temu znają oni doskonale dany rynek, jego specyfikę, kulturę kraju oraz lokalny język.